Shenpen Aid

Shenpen Aid støtter fattige barn, ungdom og kvinner i Himalaya-områdene i India og Nepal med tiltak og prosjekter innen helse, hygiene og utdanning og bidrar til lokal kompetanse og bærekraft.​

Les mer

Shenpen har blant annet tre fadderprogrammer i India og Nepal der vi hjelper tibetanske flyktningbarn og nepalske lavkastejenter til å få skolegang.

Programmet i Sonada, Vest-Bengal i India, omfatter barn av tibetanske flyktninger og andre familier av tibetansk herkomst som går på Thumi Sambhota Tibetan School. Skolen er finansiert av indiske myndigheter. Her får barna lære tibetansk språk og kultur, i tillegg til vanlig pensum for 1.-10. klasse. Skolen har over 200 elever, hvorav ca. 150 kommer fra grisgrendte fjellstrøk og bor på internat i Tashiling Tibetan Settlement (TTT), en tibetansk bosetning like ved skolen. Shenpen har jobbet tett med ledelsen for internatet siden 2009 og gjennomført en rekke prosjekter og tiltak. Sonada ligger på 2.000 meters høyde og har ofte kaldt vær og tåke. Hardt klima og fattigdom gjør livet her krevende. Shenpen har i dag ca. 60 fadderbarn på internatet. Barna får kost og losji på internatet og skolemateriell. I tillegg får alle barna på internatet gratis helsetjenester fra Shenpens klinikk, hygieneartikler, undertøy, varme klær, frukt og grønt og leksehjelp.

Programmet i Durlung, Sentral-Nepal, hjelper lavkastejenter og andre fattige jenter i landsbyen til å fullføre grunnskolen. Det er 50 jenter i programmet som får skoleuniform, skolemateriell, daglig lunsj, leksehjelp og helse- og hygieneinformasjon. 10 jenter får p.t støtte til å fullføre de to siste årene på videregående på hybel i nabolandsbyene.

Programmet Salugara, Vest-Bengal i India, hjelper unge munker som får skolegangen sin i Sed Guyed-klosteret. Det er vanlig at fattige familier i området sender barn i kloster, der de får opplæring i buddhistisk filosofi og praksis. De får også skole som følger den indiske undervisningsplanen fra 1.-10. klasse. Sed Guyed Institute of Buddhist Studies har i underkant ca. 100 munker, hvorav rundt 70 er under 15 år. Mange av de yngste kom til klosteret etter jordskjelvene i Nepal i 2015. Det er 20 gutter i programmet som får dekket kost, losji, skolemateriell, vaksiner og andre helsetiltak.

I tillegg til fadderprogrammene, har Shenpen et program der vi sørger for skoleutstyr til fattige barn i India og Nepal. Skolestart betyr utgifter til skoleuniform, sko, skolesekk og skolebøker for et år. Ikke alle familier har råd til det, og det kan bety at barna ikke kan gå på skole.

Yrkesopplæringsprogrammet retter seg mot underpriviligerte ungdom og kvinner. Gjennom støtte til utdanning og yrkesopplæring får de en mulighet til å kunne forsørge seg selv og hjelpe familien. Støtte gis til kortere og lengre utdanninger, slik at de unge kan lære et yrke som sykepleier, elektriker, kokk eller bilmekaniker. Utdanningen får de på ulike læresteder i India og Nepal.

Shenpen finansierer ulike prosjekter og tiltak for bedre helse, hygiene og sanitære forhold i India og Nepal. I Sonada i Vest-Bengal i India finansierer vi deler av driften av klinikken i Tashiling Tibetan Settlement (TTT), som betjener hele den tibetanske bosetningen. I tillegg sørger vi for undertøy, hygieneartikler og varme vinterklær til fadderbarna våre og så langt mulig til andre fattige barn i landsbyen.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 4 3 3
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 805 654 579
Andre inntekter 0 0 4
Sum anskaffede midler 809 657 586
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 585 573 375
Administrasjonskostnader 54 67 64
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 639 640 439
Aktivitetsresultat 170 17 147
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 791 622 608
Sum eiendeler 791 622 608
Formålskapital 791 620 602
Gjeld 0 2 6
Sum formålskapital og gjeld 791 622 608
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.