Samfunnsstiftelsen Ungdom Mot Vold

Ungdom mot Vold (UmV) har spesialisert seg på å finne gode kriminalitetsforebyggende løsninger i samfunnet. Alt vi gjør, gjør vi for å skape trygghet i samfunnet. UmV ble grunnlagt i 1994 og formelt stiftet i 1995.

 

Les mer

UmVs visjon er å være den ubestridte spesialisten på bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet i samfunnet. Vår misjon er å gjøre verden til et litt bedre sted. UmV skal bidra til likeverd, likestilling og forebygge vold og kriminalitet, samt bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne klare seg selv best mulig til daglig. Vi er et lidenskapelig team som brenner for det vi gjør.

Vi hjelper barn og ungdom. Hver eneste dag førsøker vi å hjelpe våre ungdommer med å få orden på livene sine. I samarbeid forsøker vi å styrke enkeltungdommenes ressurser og stimulere til deltakelse i positive nettverk. Målgruppen vår skal oppleve at UmV bidrar til bedre levekår, en enklere hverdag og en litt bedre verden.

Vi som jobber i UmV tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den. Umulig, sier kanskje noen. Men vi vet! Vi mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.

UmVs hovedvisjon er å stoppe, redusere og forebygge:

  • Vold og overgrep
  • Mobbing
  • Voldelig ekstremisme og radikalisering
  • Hatskriminalitet
  • Diskriminering
  • Fordommer
  • Kriminalitet generelt i samfunnet

UmVs arbeid er grundig evaluert og dokumentert i en rekke undersøkelser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.