Norsk Behandlingsforbund

NOBEFO er en frivillig organisasjon som ble startet med håp om å kunne hjelpe personer som trenger behandling og som ikke har nok midler til dette. Økonomien har blitt trangere for flere i Norge og det er mange mennesker som trenger behandling. Vi ønsker å hjelpe det norske felleskapet, ved å passe på hverandre når tøffe tider trer inn. Formålet til NOBEFO er at alle som er en del av det norske felleskapet får muligheten til å bedre deres helse. Måten vi kan bidra på er ved å dekke din behandling om behovet tilsier det. 
______________________________________________________________________________
Organisasjonen leverer regnskap for første gang for det året det blir godkjent. Norsk Behandlingsforbund ble godkjent i 2020. Regnskap, revisjons- og årsberetning blir dermed tilgjengelig i 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.