New Chance

New Chance – The start of a new beginning!

New Chance er en humanitær stiftelse hvor alle midlene går uavkortet til arbeidet vi gjør i DR Kongo.  

Vi jobber aktivt for å trygge oppveksten for barn i Nord-Kivu, nærmere bestemt Goma.

Det er stort behov for humanitært arbeid i Kongo, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere barn.

Les mer

  • 17. mars 2010 ble New Chance etablert 
  • 01.11.2010 ble New Chance registrert i Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret med orgnr: 996080994
  • New Chance er en humanitær stiftelse og skal i første omgang bygge å drifte et barnehjem/senter i Goma/Kongo. 

Senteret er ment for barn som er offer for krigshandlingene i Goma. Det er barn med HIV, seksuelt misbrukte og foreldreløse. 

I andre rekke skal stiftelsen gi ungdommer i Goma utdanning og opplæring i yrkesfag. Dette for å sikre dem bedre muligheter når de skal ut og klare seg selv. 

Senteret skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vert i lignende situasjoner og fått hjelp. Derfor navnet «New Chance». Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 343 0
Offentlige tilskudd 0 301 0
Andre tilskudd 1 487 0 0
Innsamlede midler 29 176 955
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 516 820 955
Kostnader innsamling av midler 3 5 4
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 316 774 899
Administrasjonskostnader 83 61 63
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 402 840 966
Aktivitetsresultat 114 -20 -11
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 117 6 35
Sum eiendeler 117 6 35
Formålskapital 114 6 20
Gjeld 3 0 15
Sum formålskapital og gjeld 117 6 35
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 89,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.