New Chance

New Chance – The start of a new beginning!

New Chance er en humanitær stiftelse hvor alle midlene går uavkortet til arbeidet vi gjør i DR Kongo.  

Vi jobber aktivt for å trygge oppveksten for barn i Nord-Kivu, nærmere bestemt Goma.

Det er stort behov for humanitært arbeid i Kongo, og med din støtte kan vi hjelpe enda flere barn.

Les mer

  • 17. mars 2010 ble New Chance etablert 
  • 01.11.2010 ble New Chance registrert i Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret med orgnr: 996080994
  • New Chance er en humanitær stiftelse og skal i første omgang bygge å drifte et barnehjem/senter i Goma/Kongo. 

Senteret er ment for barn som er offer for krigshandlingene i Goma. Det er barn med HIV, seksuelt misbrukte og foreldreløse. 

I andre rekke skal stiftelsen gi ungdommer i Goma utdanning og opplæring i yrkesfag. Dette for å sikre dem bedre muligheter når de skal ut og klare seg selv. 

Senteret skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vert i lignende situasjoner og fått hjelp. Derfor navnet «New Chance». Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 343 0 0
Offentlige tilskudd 301 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 176 955 859
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 820 955 859
Kostnader innsamling av midler 5 4 18
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 774 899 774
Administrasjonskostnader 61 63 59
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 840 966 851
Aktivitetsresultat -20 -11 8
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 6 35 40
Sum eiendeler 6 35 40
Formålskapital 6 20 31
Gjeld 0 15 9
Sum formålskapital og gjeld 6 35 40
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 97,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.