Mysas Venner I Norge

MYSAs Venner i Norge vil arbeide for å støtte Mathare Youth Sport Association i Nairobi, Kenya faglig og økonomisk, og ved å bidra til å legge til rette for besøk fra MYSA i Norge.

Les mer

Vi vil arbeide for dette ved å:

  • Være et samlingspunkt, felles organ for alle venner av Mysa i Norge
  • Informere i Norge om MYSA og dens virksomhet
  • Være en kanal for å formidle økonomisk støtte fra venner i Norge til MYSA, og forestå innsamling av penger til 
  • Formidle kontakt  mellom MYSA og institusjoner i Norge for gjensidige studiebesøk, studieopphold etc.
  • Legge til rette for og bistå lag og grupper fra MYSA under deres besøk i Norge.
Aktivitetsregnskap 2018 2016 2015
Medlemsinntekter 8 7 9
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 61 389 290
Andre inntekter 369 180 959
Sum anskaffede midler 438 576 1 258
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 469 549 1 189
Administrasjonskostnader 12 19 8
Finanskostnader 1 1 1
Sum forbrukte midler 482 569 1 198
Aktivitetsresultat -44 7 60
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2016 2015
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 137 168 160
Sum eiendeler 137 168 160
Formålskapital 137 168 160
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 137 168 160
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.