Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende.

Foreningen ble stiftet i september 2007 etter et initiativ fra Radiumhospitalet, Kreftforeningen og en gruppe pasienter. Lymfekreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen.

Behovet for foreningen er stort da det finnes nærmere 12.000 personer som har eller har hatt lymfekreft i Norge. I tillegg ønsker vi å informere gjennom helsevesenet. Mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling.

Lymfekreftforeningen teller i dag over 1.100 medlemmer og er i vekst.
_____________________________________________________________________________
Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året de blir godkjent. Lymfekreftforeningen ble godkjent i 2020. Regnskap, revisjon- og årsberetning blir dermed tilgjengelig først i 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.