Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende.

Foreningen ble stiftet i september 2007 etter et initiativ fra Radiumhospitalet, Kreftforeningen og en gruppe pasienter. Lymfekreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen.

Behovet for foreningen er stort da det finnes nærmere 12.000 personer som har eller har hatt lymfekreft i Norge. I tillegg ønsker vi å informere gjennom helsevesenet. Mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling.

Lymfekreftforeningen teller i dag over 1.100 medlemmer og er i vekst.

Aktivitetsregnskap 2020
Medlemsinntekter 407
Offentlige tilskudd 1 040
Andre tilskudd 1 935
Innsamlede midler 187
Andre inntekter 451
Sum anskaffede midler 4 020
Kostnader innsamling av midler 31
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 929
Administrasjonskostnader 188
Finanskostnader 1
Sum forbrukte midler 3 149
Aktivitetsresultat 871
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 2 438
Sum eiendeler 2 438
Formålskapital 2 045
Gjeld 566
Sum formålskapital og gjeld 2 611
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 83,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.