Landsforeningen For Hjerte Og Lungesyke

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 78 062 81 873 84 203
Andre inntekter 0 0
Sum anskaffede midler 78 062 81 873 84 203
Kostnader innsamling av midler 27 224 27 913 28 668
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 47 188 45 996 40 616
Administrasjonskostnader 3 697 3 067 5 151
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 78 109 76 976 74 435
Aktivitetsresultat -47 4 897 9 768
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Formålskapital 0 0
Gjeld 0 0
Sum formålskapital og gjeld 0 0 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 65,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.