Haugesund Rotifunk

Sykehuset i Rotifunk, Sierra Leone

Foreningen Haugesund Rotifunk startet gjenoppbyggingen av sykehuset i 2004 etter 11 år med borgerkrig som ødela infrastrukturen i landet. I perioden 2005 til 2014 har vi gradvis rehabilitert sykehuset som ble formelt åpnet i mai 2014. Men sykehuset mangler strøm. De har et dieselaggregat, men har ikke penger til å kjøpe diesel. Strøm er helt nødvendig for å drifte sykehuset og gjennomføre operasjoner. Vi har nå et mål om å installere solcellepanel ved sykehuset. Foreningen «Ingeniører Uten Grenser» har inngått et samarbeid med oss og har startet prosjektering av solcellepanel. De vil kvalitetssikre og hjelpe oss å gjennomføre prosjektet i løpet av 2016. Vi starter nå en kronerulling for å forsøke å samle inn kr. 500.000.-  til solceller. Store og små bidrag er velkomne. 

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 50 62 30
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 100 221 89
Andre inntekter 0 0 1 132
Sum anskaffede midler 150 283 1 251
Kostnader innsamling av midler 35 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 24
Kostnader til organisasjonens formål 58 1 374 4
Administrasjonskostnader 24 35 76
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 117 1 409 104
Aktivitetsresultat 33 -1 126 1 147
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 207 175 1 306
Sum eiendeler 207 175 1 306
Formålskapital 207 175 1 303
Gjeld 0 0 3
Sum formålskapital og gjeld 207 175 1 306
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 65,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.