Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation

Stiftinga sitt føremål er å bidra til utvikling for dei fattige i Malawi, og eventuelt andre stader i den underutvikla verda.

Les mer

Education is the Gateway to Success er visjonen vår; dette slagord er henta frå eit skilt ved ein av skulane vi samarbeider med i Malawi. Konkret jobbar vi med å betre standarden på utdanninga i Malawi (for tida område Chihame i distriktet Nkhata Bay) gjennom bygging og rehabilitering av skulebygg for eksisterande grunnskular og bygging av hus til ein ny vidaregåande skule. Skulane blir bygd ut i samarbeid med dei lokale skulestyra/landsbyane/regionale styresmakter som har driftsansvaret for skulane. Vidare byggjer vi også brønnar for å sikra reint vatn.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 400 919
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 029 1 690 656
Andre inntekter 4 5 49
Sum anskaffede midler 2 033 2 095 1 624
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 148 2 665 2 528
Administrasjonskostnader 22 17 28
Finanskostnader 16 0 5
Sum forbrukte midler 2 186 2 682 2 561
Aktivitetsresultat -153 -587 -937
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 531 531 245
Omløpsmidler 952 1 096 1 970
Sum eiendeler 1 483 1 627 2 215
Formålskapital 1 474 1 626 2 214
Gjeld 9 1 1
Sum formålskapital og gjeld 1 483 1 627 2 215
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.