Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation

Stiftinga sitt føremål er å bidra til utvikling for dei fattige i Malawi, og eventuelt andre stader i den underutvikla verda.

Les mer

Education is the Gateway to Success er visjonen vår; dette slagord er henta frå eit skilt ved ein av skulane vi samarbeider med i Malawi. Konkret jobbar vi med å betre standarden på utdanninga i Malawi (for tida område Chihame i distriktet Nkhata Bay) gjennom bygging og rehabilitering av skulebygg for eksisterande grunnskular og bygging av hus til ein ny vidaregåande skule. Skulane blir bygd ut i samarbeid med dei lokale skulestyra/landsbyane/regionale styresmakter som har driftsansvaret for skulane. Vidare byggjer vi også brønnar for å sikra reint vatn.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 400 919 0
Andre tilskudd 0 0 821
Innsamlede midler 1 690 656 995
Andre inntekter 5 49 69
Sum anskaffede midler 2 095 1 624 1 885
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 665 2 528 1 746
Administrasjonskostnader 17 28 29
Finanskostnader 0 5 15
Sum forbrukte midler 2 682 2 561 1 790
Aktivitetsresultat -587 -937 95
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 531 245 245
Omløpsmidler 1 096 1 970 3 026
Sum eiendeler 1 627 2 215 3 271
Formålskapital 1 626 2 214 3 151
Gjeld 1 1 120
Sum formålskapital og gjeld 1 627 2 215 3 271
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.