Eco Moyo Education Norway

Eco Moyo utdanningssenter er et uavhengig, norsk-kenyansk veldedighetsprosjekt. 

Visjonen til foreningen er å øke livskvaliteten til barn fra fattige familier. 

Siden 2014 har foreningen jobbet aktivt for å engasjere et internasjonalt nettverk av venner, familie og givere for å bygge en barneskole på den kenyanske landsbygda. Skolen tilbyr gratis utdanning til alle barn i den lokale landsbyen (Dzunguni). Per 2020 får 220 elever gratis grunnskole gjennom prosjektet. Skolen har 15 ansatte.

Studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo har designet og bygget flere klasserom. Arkitekter Uten Grenser har utviklet masterplanen der bærekraftig design har vært et premiss for hele prosjektet. Skolen lagrer regnvann, har solceller som strømkilde, bruker komposttoaletter og dyrker egen mat.

Foreningen jobber med koordinering av aktiviteter og innsamling av penger som går til å utvide og drifte skolen.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 462
Innsamlede midler 854
Andre inntekter 52 516
Sum anskaffede midler 53 832
Kostnader innsamling av midler 14
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1
Kostnader til organisasjonens formål 998
Administrasjonskostnader 32
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 1 045
Aktivitetsresultat 52 787
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 4
Omløpsmidler 675
Sum eiendeler 679
Formålskapital 616
Gjeld 58
Sum formålskapital og gjeld 674
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 98,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.