Alayn Social Care Forening

Grunnpilaren i vår organisasjon er å hjelpe foreldreløse barn og familiene som rammes av terrorismens brutalitet i Irak. 

Les mer

Våren 2003 gjorde koalisjonsstyrken fremmarsj i Irak med hovedmål om å frigjøre befolkningen. Siden den tid har landet vært preget av politisk ustabilitet og konflikter, noe som har resultert i at et stort antall barn har blitt frarøvet sine foreldre, og utallige kvinner har mistet sine ektemenn. Vi opplever at vi står ansvarlige for å skåne disse uskyldige terrorofrene.

Veldedighetsorganisasjonen AIN har blitt etablert for å kompensere og lette på tyngden som de etterlatte bærer med seg ved å sørge for å imøtekomme deres enkle daglige behov, som mat på bordet og tak over hodet. Organisasjonen omhavner foreldreløse barn og krigsenker ved å ivareta deres fysiske og psykiske helse, samt sørge for barnas pedagogiske progresjon og støtte familier med forsvarlig økonomisk bistand.

Organisasjonen ble etablert i Norge våren 2014 og samarbeider med mororganisasjonen ASCF I Irak. Vi har siden oppstart hatt en sterk vekst og et økende antall av faste økonomiske donorer fra Norge.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Alayn samlet midler i utgangen av 2017 for å dekke utgifter for: 
– Fire rehabiliteringssentre for foreldreløse barn som bygges opp i fire forskjellige fylker i Irak blant annet Baghdad, Basra, Samawa og Ad-Diwaniyah

Rehabiliteringssentre fokuserer på å behandle psykiske problemer som foreldreløse barn blir rammet av på grunn av terror og krig i landet. I tillegg til å finne en passende jobb til ungdommer som forlot skolen for å starte å jobbe i en tidlig alder. I disse sentere vil det være spesialister som tar seg av dette. Spesialistene kommer fra både Irak og utlandet. 

– Fordrevne familier i Irak. Disse familiene får støtte i form av lommepenger, mat og midlertidige boliger.

– Ombygging av ødelagte boliger for foreldreløse barn og sine familier.

– Foreldreløse barn som hadde kroniske sykdommer og andre sykdommer som følge av terrorangrepene og krigen i landet.

– Månedlig forsørging av foreldreløse barn i Irak. (ca 90 foreldreløse barn).

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 530 1 712 865
Andre inntekter 893 0 0
Sum anskaffede midler 2 423 1 712 865
Kostnader innsamling av midler 104 0 138
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 996 1 618 668
Administrasjonskostnader 17 0 0
Finanskostnader 0 197 0
Sum forbrukte midler 2 117 1 815 806
Aktivitetsresultat 306 -103 59
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 19 0
Omløpsmidler 407 82 121
Sum eiendeler 407 101 121
Formålskapital 407 100 121
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 407 100 121
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 93,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.