Aktiv Barnehjelp

Aktiv Barnehjelp ble etablert i 2001.Vi som startet Aktiv Barnehjelp er Ewa Laxa, Erlend Hammer og Hanna Polak. Vi har laget en Oscarnominert film “The Children of Leningradsky” om gatebarna i Moskva og ” Something better to come”som fikk Eurodok-prisen 2015 i Oslo om mennesker som bor på en søppelplass utenfor Moskva. Det begynte på gaten i Moskva i 1997. 

Les mer

Små barn som hverken hadde familie eller noe sted å bo, tigget penger til mat. Disse barna ble de første vi hjalp. Ewa Laxa – leder i Aktiv Barnehjelp jobbet med gatebarn i Moskva fra år 2000 til 2003. Nå hjelper vi også barn på barnehjem, sykehus og fattige familier. Noen trenger mat, klær og tak over hodet. Andre har behov for leker eller å få være med på aktiviteter som andre jevnaldrende. Vi jobber på frivillig basis med å organisere hjelpearbeidet i Polen, Ukraina, Russland og Tajikistan.

Aktivitetsregnskap 2017 2016 2015
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 278 165
Andre inntekter 0 0
Sum anskaffede midler 278 165 0
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 220 151 172
Administrasjonskostnader 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 220 151 172
Aktivitetsresultat 58 14 -172
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 68 10 2
Sum eiendeler 68 10 2
Formålskapital 68 10 4
Gjeld 0 0
Sum formålskapital og gjeld 68 10 4
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.