Aktiv Barnehjelp

Aktiv Barnehjelp ble etablert i 2001.Vi som startet Aktiv Barnehjelp er Ewa Laxa, Erlend Hammer og Hanna Polak. Vi har laget en Oscarnominert film “The Children of Leningradsky” om gatebarna i Moskva og ” Something better to come”som fikk Eurodok-prisen 2015 i Oslo om mennesker som bor på en søppelplass utenfor Moskva. Det begynte på gaten i Moskva i 1997. 

Les mer

Små barn som hverken hadde familie eller noe sted å bo, tigget penger til mat. Disse barna ble de første vi hjalp. Ewa Laxa – leder i Aktiv Barnehjelp jobbet med gatebarn i Moskva fra år 2000 til 2003. Nå hjelper vi også barn på barnehjem, sykehus og fattige familier. Noen trenger mat, klær og tak over hodet. Andre har behov for leker eller å få være med på aktiviteter som andre jevnaldrende. Vi jobber på frivillig basis med å organisere hjelpearbeidet i Polen, Ukraina, Russland og Tajikistan.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 298 258 278
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 298 258 278
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 212 210 220
Administrasjonskostnader 48 43 0
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 260 253 220
Aktivitetsresultat 38 5 58
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 111 73 68
Sum eiendeler 111 73 68
Formålskapital 110 79 68
Gjeld 1 0 0
Sum formålskapital og gjeld 111 79 68
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.