Stiftelsen Ny Framtid

Organisasjonen Stiftelsen Ny Framtid står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Stiftelsen Ny Framtid.

Stiftelsen Ny Framtid har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold. Manglende åpenhet er et brudd på de etiske retningslinjene for innsamling i Norge.

Stiftelsen Ny Framtid tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.
______________________________________________________________________________
Stiftelsen Ny Framtid ble ført opp på OBS-listen i april 2020. Innsamlingskontrollen har sendt en påminnelse om OBS-oppføringen i april 2021. Henvendelsen er ikke blitt besvart.