Nansenhjelpen

Organisasjonen Nansenhjelpen står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Nansenhjelpen.

Nansenhjelpen har gitt opplysninger om regnskapsmessige og organisatoriske forhold, men:

Nansenhjelpen opplyser selv at de de har innsamlingskostnader på 72%. Forholdet innebærer således at kun 28% av innsamlede midler går til formålet. Dette er et forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.

Nansenhjelpen ble slettet fra Brønnøysund-registeret i 04.06.2019, men arbeidet er videreført gjennom en rumensk organisasjon med samme navn. Innsamlingen foregår fortsatt gjennom en profesjonell tredjepart som tar mesteparten av midlene som samles inn. Dette er et forhold vi mener givere bør være oppmerksomme på.


Nansenhjelpen ble ført opp på OBS-listen i juni 2015.


Presseomtale:

Bistandsaktuelt

Aftenposten

VG

E24

Bistandsaktuelt

Fædrelandsvennen

Romsdals Budstikke

Lofotposten

Altaposten

Nordlys