Love Bihor

Organisasjonen Love Bihor står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Love Bihor.

Innsamlingskontrollen har mottatt tips og klager fra givere på fakturaer fra organisasjonen Love Bihor. Love Bihor er ikke registrert som organisasjon i Brønnøysundregisteret i Norge, men er en ideell organisasjon registrert i Romania.

Love Bihors innsamling i Norge består utelukkende av eksterne callsentere, der inntektsfordelingen er svært ufordelaktig for organisasjonen, erfaringsmessig 75%-25% til henholdsvis profesjonell / ideell. Dette er et forhold vi mener giverne burde være oppmerksomme på.