Ivareta – pårørende berørt av rus

Organisasjonen Ivareta – pårørende berørt av rus står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Ivareta – pårørende berørt av rus. 

Ivareta – pårørende berørt av rus har gitt Innsamlingskontrollen informasjon om innsamlings- og regnskapsmessige forhold. Ut fra de opplysninger som er gitt, er kostnadene til innsamling svært høye. Våre beregninger gir Ivareta – pårørende berørt av rus en innsamlingsprosent på 18%. Dette er et forhold vi mener givere bør gjøres oppmerksomme på. 


Presseomtale:

E24.no: Slår alarm om veldedig innsamling, stikker av med 90% av pengene

Nettavisen: Innsamlingskontrollen: Tønsberg Kundeservice tar 9 av 10 kroner de samler inn