Hjelp oss å hjelpe

Organisasjonen Hjelp oss å hjelpe står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Hjelp oss å hjelpe. Dette gjelder også underorganisasjonene, med unntak for Hjelp oss å hjelpe Østfold, som har ekstern regnskapsfører.

Hjelp oss å hjelpe mottar donasjoner i hovedsak gjennom bruk av private vippsnummer, noe som nødvendigvis fører til at pengene havner på en privat konto. Denne sammenblandingen mellom privat- og organisasjonsøkonomi er svært uheldig. Organisasjonen påstår at de fører regnskap, men har ikke klart å oppdrive disse på forespørsel. Vi legger derfor til grunn at det enten eksisterer manglende evne eller vilje til å svare på forhold om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold. Noen av underorganisasjonene har egen konto, men vi har registrert at enkelte til tross for dette bruker privat vipps i innsamlingen.

Hjelp oss å hjelpe tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Generelt fremstår Hjelp oss å hjelpes virksomhet som svært sympatisk, og Innsamlingskontrollen vil bemerke at denne advarselen kun gjelder organisasjonens innsamling av penger. Minst en av undergruppene til Hjelp oss å hjelpe tar ikke imot penger. Således advares det ikke mot om å bidra til Hjelp oss å hjelpes andre former for innsamling – mat, klær, møbler og lignende.