Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke barn

Organisasjonen Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke barn står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke barn.

Har du vært i kontakt med Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke barn? Vil du i den sammenheng være interessert i å svare på noen spørsmål?
Ta vår undersøkelse her>>

Bakgrunn for oppføringen:

Innsamlingskontrollen har flere ganger henvendt seg til Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke om oversendelse av regnskap og informasjon om organisatoriske forhold. Til tross for gjentatte purringer har informasjonen uteblitt.

Med bakgrunn i at Foreningen Tiltak ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske og organisatoriske forhold, er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av Foreningen Tiltaks seriøsitet. Det vitner om manglende vilje eller evne til å følge de helt grunnleggende regler for denne type virksomhet.

Foreningen Tiltak Kreft- og Hjertesyke barn tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av almenhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Innsamlingskontrollen mottar også stadig vekk klager på Foreningen Tiltaks utsendelse av krav. Et gjennomgående tema er at klagerne ikke kan huske å sagt ja til å støtte Foreningen Tiltaks arbeid. Innsamlingskontrollen reagerer også på utsendelse av betalingspåminnelser og bruken av purregebyr. Dette representerer et brudd på de etiske retningslinjene for innsamling i Norge.

Presseomtale: 

Dagens Næringsliv

Bistandsaktuelt