Foreningen Direkte bistand

Organisasjonen Foreningen Direkte bistand står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Direkte bistand.

Foreningen Direkte bistand har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Foreningen Direkte bistand tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.


Foreningen Direkte bistand er slettet fra Brønnøysundregisteret pr. 20.12.2018. OBS-oppføringen blir foreløpig værende, da Foreningen Direkte Bistands daglige leder / styreleder også er styreleder i Noria, som samler inn gjennom mange ulike prosjekter, herunder også navn på tidligere slettede organisasjoner.

Presseomtale: 

Glåmdalen

Glåmdalen

Glåmdalen