Foreningen Den Tredje Verdens Barn

Organisasjonen Foreningen Den Tredje Verdens Barn står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Den Tredje Verdens Barn.

Foreningen Den Tredje Verdens Barn har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Post kommer i retur fra oppgitt adresse. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Organisasjonen har tidligere operert under navnene Foreningen Barnas Fremtid og Foreningen Verdens Barn.

Foreningen Den Tredje Verdens Barn har samme daglig leder som Foreningen Norges Barn.

Foreningen Den Tredje Verdens Barn tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av almenhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Styre- og daglig leder i Foreningen Den Tredje Verdens Barn, Lasse Robert Øverlier, står også bak flere andre OBS-organisasjoner: Caring Hands Fair Traid Norway Lasse Robert Øverlier, Foreningen Caring Hands og Childrens Relief.


Foreningen Den Tredje Verdens Barn ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016. Organisasjonen har ikke besvart denne påminnelsen. Organisasjonen ble påminnet på ny i august 2018.


Presseomtale: