Foreningen Caring Hands

Organisasjonen Foreningen Caring Hands står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Caring Hands.

Foreningen Caring Hands har unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Foreningen Caring Hands tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Foreningen Caring Hands har samme daglig leder, Lasse Robert Øverlier, som foreningen Den Tredje Verdens Barn, Childrens Relief og Caring Hands Fair Traid Norway Lasse Robert Øverlier som også står på Innsamlingskontrollens OBS-liste. 


Foreningen Caring Hands ble ført opp på OBS-listen i januar 2016. Organisasjonen ble påminnet om oppføringen i august 2018.


Presseomtale:

VG

Bistandsaktuelt

E24

Fædrelandsvennen

Romsdals Budstikke

Fremover

Lofotposten

Altaposten

Nordlys