Foreningen Barna Våre

Organisasjonen Foreningen Barna Våre står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Foreningen Barna Våre.

Foreningen Barna Våre har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Foreningen Våre Barn tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Foreningen Våre Barn har samme daglig leder som Foreningen Våre Barn.


Foreningen Våre Barn ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016. Organisasjonen har ikke besvart denne påminnelsen. Barna Våre ble også informert om oppføringen i august 2018.


Presseomtale: 

Glåmdalen

Glåmdalen

Glåmdalen