Familieassistanse

Organisasjonen Familieassistanse står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Familieassistanse.

Familieassistanse er et prosjekt i regi av Foreningen Aktivitetsgleder, som står på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Således mener vi det er grunn til å advare mot dette underprosjektet.