Childrens Relief

Organisasjonen Childrens Relief står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

På bakgrunn av flere klager på utsendte krav har Innsamlingskontrollen henvendt seg til Childrens Relief, som har helt unnlatt å svare.

Childrens Relief oppgir Lasse Robert Øverlier som styreleder. Øverlier driver også Caring Hands Fair Traid Norway Lasse Robert Øverlier, Foreningen Den Tredje Verdens Barn og Foreningen Caring Hands som alle har samme forretningsadresse: Kalkvegen 5, 2818 Gjøvik. Alle de tre ovennevnte organisasjoner er ført opp på Innsamlingskontrollens OBS-liste. 

Med bakgrunn i at organisasjonene ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske og organisatoriske forhold, er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av organisasjonens seriøsitet. Det vitner om manglende vilje eller evne til å følge de helt grunnleggende regler for denne type virksomhet. Innsamlingskontrollen har dermed ingen grunn til å tro at Childrens Relief, med samme bakmann og forretningsadresse som ovennevnte, vil opptre annerledes.

Foreningen oppgir også adresse postboks 728, 2205 Kongsvinger og e-post post@childrens-relif.no