Childrens Relief

Organisasjonen Childrens Relief står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Childrens Relief.

Har du vært i kontakt med Childrens Relief? Vil du i den sammenheng være interessert i å svare på noen spørsmål?
Ta vår undersøkelse her>>

Bakgrunn for oppføringen:

På bakgrunn av flere klager på utsendte krav har Innsamlingskontrollen henvendt seg til Childrens Relief, som har helt unnlatt å svare.

Childrens Relief oppgir Lasse Robert Øverlier som styreleder. Øverlier driver også Foreningen Den Tredje Verdens Barn og Foreningen Caring Hands som alle har samme forretningsadresse: Kalkvegen 5, 2818 Gjøvik. De to ovennevnte organisasjoner er ført opp på Innsamlingskontrollens OBS-liste. I august 2021 ble det klart at Øverlier har overtatt OBS-organisasjonen Noria fra tidligere styreleder Vegar Johansen.

Med bakgrunn i at organisasjonene ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske og organisatoriske forhold, er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av organisasjonens seriøsitet. Det vitner om manglende vilje eller evne til å følge de helt grunnleggende regler for denne type virksomhet. Innsamlingskontrollen har dermed ingen grunn til å tro at Childrens Relief, med samme bakmann og forretningsadresse som ovennevnte, vil opptre annerledes.

Foreningen oppgir også adresse postboks 728, 2205 Kongsvinger og e-post post@childrens-relief.no

Innsamlingskontrollen har sendt en påminnelse om oppføringen april 2021. Childrens Relief har ikke besvart denne påminnelsen.