Children’s association / School 4 Life

Organisasjonen Children’s association / School 4 Life står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til School 4 Life.

Virksomheten er basert på gaver fra allmennheten. Ved henvendelse til School 4 Life opplyser de at de av konkurransemessige årsaker ikke ønsker å opplyse om organisasjonsmessige og økonomiske forhold. Dette er ikke tillitsskapende  da det ikke er sensitive opplysninger som etterspørres.

School 4 Life tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

School 4 Life har samme kontaktperson som Barnas Vel og Barnas Forening. Begge disse er også ført opp på OBS-listen.


School 4 Life ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016 og august 2018. Organisasjonen har ikke besvart disse påminnelsene.


Presseomtale: 

Bistandsaktuelt

Glåmdalen

Glåmdalen