Casa Nansen

Organisasjonen Casa Nansen står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Casa Nansen.

Casa Nansen har gjentatte ganger lovet å sende inn regnskap, men disse har uteblitt. Med bakgrunn i at organisasjonen ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske forhold, er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av Casa Nansens seriøsitet. Det vitner om manglende vilje eller evne til å følge de helt grunnleggende regler for denne type virksomhet.

Casa Nansens samler inn penger utelukkende via telefonsalg. Callsenteret som samler inn penger på vegne av Casa Nansen tar mesteparten av hver enkelt donasjon, erfaringsmessig 75-80%. Dette gir Casa Nansen en vedvarende lav innsamlingsprosent, noe vi mener givere bør være oppmerksomme på.
______________________________________________________________________________
Casa Nansen ble ført på OBS-listen i april 2020.