Barnas Vel

Organisasjonen Barnas Vel står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Barnas Vel.

Virksomheten til Barnas Vel er basert på gaver fra allmennheten. Ved henvendelse til organisasjonen opplyser de at de av konkurransemessige årsaker ikke ønsker å opplyse om organisasjonsmessige og økonomiske forhold.  Dette er ikke tillitsskapende da det ikke er sensitive opplysninger som etterspørres.

Barnas Vel tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål. 

Barnas Vel har samme kontaktperson som School For Life og Barnas Forening. Begge disse er også ført opp på OBS-listen.


Barnas Vel ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen har sendt foreningen flere påminnelser om oppføringen, senest i januar 2019. Organisasjonen har ikke besvart disse påminnelsene.


Presseomtale: 

Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt