Barnas Forening

Organisasjonen Barnas Forening står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Barnas Forening.

Virksomheten til Barnas Forening er basert på gaver fra allmennheten. Ved henvendelse til organisasjonen opplyser de at de av konkurransemessige årsaker ikke ønsker å opplyse om organisasjonsmessige og økonomiske forhold. Dette er ikke tillitsskapende, da det ikke er sensitive opplysninger som etterspørres.

Barnas Forening tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.

Barnas Forening har samme kontaktperson som School For Life og Barnas Vel. Begge disse er også ført opp på OBS-listen.


Barnas Forening ble ført opp på OBS-listen i mars 2014.

Innsamlingskontrollen har sendt flere påminnelser om oppføringen, senest i januar 2019. Organisasjonen har ikke besvart disse påminnelsene.


Presseomtale: 

Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt

Aftenposten

PFU