Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya

Organisasjonen Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya

Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya har helt unnlatt å svare på gjentatte henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold.

Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya bruker Bistandshuset AS til innsamling. Erfaringsmessig tar Bistandshuset AS rundt 75% av hver enkelt donasjon de får inn. Dette gir Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya en innsamlingsprosent langt under hva Innsamlingskontrollen mener er akseptabelt.

Amazing Sport School Kenya / Sportskolen Kenya tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.