Innsamlingskontrollen 2021

Sum anskaffede midlerAnskaffede midler består av innsamlede midler, offentlige tilskudd og øvrige inntekter.

InnsamledeOffentligeØvrige

InnsamlingsprosentViser forholdet mellom innsamlede midler og kostnader ved innsamlingen. Minstekrav er 65%.

Kontrollerte og godkjenteDet er i dag frivillig å søke om godkjenning. Stadig flere søker om godkjenning, og per januar 2020 var 200 organisasjoner godkjent. Man leverer regnskap f.o.m. det året man er godkjent.

FormålsprosentViser hvor mye av det totale forbruket som faktisk er brukt på ideelle formål.

AdministrasjonsprosentViser hvor stor andel av totalt tilgjengelige midler som er brukt til administrasjon.

Størst og minstGodkjent-listen inneholder et mangfold av organisasjoner både når det gjelder størrelsen på organisasjonen og formålet med innsamlingen. Alle har dog et felles utgangspunkt: Ønsket om å hjelpe! Oversikten er kun basert på innsamlede midler.

De små organisasjonene gjør også en viktig jobb!I 2021 samlet de 5 minste organisasjonene inn 183 000 kroner.