U-Landshjelp Fra Folk Til Folk I Norge

Vårt formål: U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge (også kalt UFF i Norge) er en norsk forening stiftet 6. november 1979. Foreningen arbeider på et verdslig humanitært grunnlag. 

Les mer

Foreningen ønsker å bekjempe fattigdom og nød i verden og å være med å støtte en utvikling hvor mennesker selv kan være med å drive utviklingen fremover. Vår verden er en verden Vi kan i dag kommunisere med mennesker fra alle steder på jorda og på få timer forflytte oss dit. Det som hender i en del av verden, kan påvirke livet for mennesker i en helt annen verdensdel. Vi er mer enn 6 milliarder mennesker her på jorda. I dag “lever” over halvdelen av disse for under 18 kr per dag. Med sykdommer, i fattigdom og nød. Dette på tross av at det finnes både penger og kunnskap som kunne ha forhindret dette. Dette er en sak som angår oss alle.

Vi mener.... ... at alle mennesker burde ha samme muligheter til et bra liv. Et bra liv betyr bl.a. at mennesker har de grunnleggende ting som:

  • mat, klær, et sted å bo
  • et arbeid så en kan forsørge sin familie
  • adgang til rent drikkevann
  • muligheter til utdannelse
  • tilgang til helsetjeneste

Vi mener.... ... at mennesker skal ha muligheter for å leve et liv uten stadig trussel om krig og fattigdom. ... at mennesker med et bra liv får overskudd til å være drivkraft i utviklingen og oppbyggingen av sitt eget land.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter004
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd43 12240 49433 126
Innsamlede midler234262261
Andre inntekter0199397
Sum anskaffede midler43 35640 95533 788
Kostnader innsamling av midler201935
Andre kostnader til anskaffelse av midler514749
Kostnader til organisasjonens formål27 79333 30031 124
Administrasjonskostnader132122118
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler27 99633 48831 326
Aktivitetsresultat15 3607 4672 462
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler29 06613 5836 351
Sum eiendeler29 06613 5836 351
Formålskapital29 06413 5096 038
Gjeld074313
Sum formålskapital og gjeld29 06413 5836 351
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201791,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.