Rådet For Psykisk Helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående humanitær paraplyorganisasjon med 29 medlemsorganisasjoner som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering.

Les mer

Rådet for psykisk helse arbeider for et best mulig liv for barn og voksne med psykiatriske lidelser og deres pårørende, og et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse.

Vi vil sette psykisk helse på dagsorden for å skape oppmerksomhet om våre mål:

  • Et samfunn som bidrar til god psykisk helse, som er inkluderende, hvor alle blir behandlet likeverdig og hvor det er raushet i forhold til ulikhet og mangfold.
  • Et helhetlig tjenesteapparat som møter den enkelte med verdighet og respekt, som setter det enkelte menneske i sentrum og som lar den enkelts erfaringer og opplevelser av livssituasjonen være basis for tiltak og tjenester.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter149159147
Offentlige tilskudd4 1065 3456 365
Andre tilskudd27 47222 25622 488
Innsamlede midler4 517402459
Andre inntekter6 7736 7016 991
Sum anskaffede midler43 01734 86336 450
Kostnader innsamling av midler514245
Andre kostnader til anskaffelse av midler171178191
Kostnader til organisasjonens formål35 98733 34834 179
Administrasjonskostnader2 0921 6472 237
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler38 30135 21536 652
Aktivitetsresultat4 716-352-202
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler506338507
Omløpsmidler13 3297 7227 660
Sum eiendeler13 8358 0608 167
Formålskapital8 4013 6854 037
Gjeld5 4344 0370
Sum formålskapital og gjeld13 8357 7224 037
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201798,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.