Regnskogfondet

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner. Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. 

Les mer

Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber vi for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Redder regnskog på tre kontinenter Regnskogfondet startet sitt arbeid i Brasil i 1989. I dag støtter vi prosjekter i Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Paraguay, Malaysia, Indonesia, Papua Ny Guinea, og Den demokratiske republikken Kongo. Alle våre prosjekter drives av lokale organisasjoner og bygger på lokal kompetanse. Best vern gjennom skogens folk. Regnskogfondets mener at de menneskene som bor i regnskogen har størst interesse av og er best egnet til å bevare den. Regnskogfondet støtter indianerne og andre urfolk som lever i og av regnskogene i deres kamp for å beskytte miljøet og oppnå respekt for sine rettigheter. Kunnskap, engasjement og resultater. Regnskogfondet jobber for å øke folks kunnskap og engasjement for regnskog og urfolkspørsmål gjennom media, eget magasin og internett. Regnskogfondet leder Tømmerkampanjen hvor 7 norske miljøorganisasjoner jobber for å stanse handel med ikke bærekraftig tropisk tømmer. Regnskogfondet mottar verdifull støtte fra NORAD, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Operasjon Dagsverk, private givere og næringslivet. Regnskogsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og har siden den gang bygd seg opp til å være en av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender (FIVH) og Miljøagentene utgjør medlemsbasen i organisasjonen og møter på årsmøtet.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd127 114107 157116 802
Andre tilskudd017 75612 174
Innsamlede midler32 44628 813217 350
Andre inntekter1672 40912 093
Sum anskaffede midler159 727156 135358 419
Kostnader innsamling av midler6 4036 17742 666
Andre kostnader til anskaffelse av midler02 5340
Kostnader til organisasjonens formål153 976146 684138 823
Administrasjonskostnader13 60612 82413 285
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler173 985163 151194 774
Aktivitetsresultat-14 258-7 016163 645
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler537160583
Omløpsmidler188 439195 814203 872
Sum eiendeler188 976195 974204 455
Formålskapital164 725177 142184 158
Gjeld24 25118 83220 297
Sum formålskapital og gjeld188 976195 974204 455
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201780,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.