Regnskogfondet

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner. Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. 

Les mer

Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber vi for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Redder regnskog på tre kontinenter Regnskogfondet startet sitt arbeid i Brasil i 1989. I dag støtter vi prosjekter i Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Paraguay, Malaysia, Indonesia, Papua Ny Guinea, og Den demokratiske republikken Kongo. Alle våre prosjekter drives av lokale organisasjoner og bygger på lokal kompetanse. Best vern gjennom skogens folk. Regnskogfondets mener at de menneskene som bor i regnskogen har størst interesse av og er best egnet til å bevare den. Regnskogfondet støtter indianerne og andre urfolk som lever i og av regnskogene i deres kamp for å beskytte miljøet og oppnå respekt for sine rettigheter. Kunnskap, engasjement og resultater. Regnskogfondet jobber for å øke folks kunnskap og engasjement for regnskog og urfolkspørsmål gjennom media, eget magasin og internett. Regnskogfondet leder Tømmerkampanjen hvor 7 norske miljøorganisasjoner jobber for å stanse handel med ikke bærekraftig tropisk tømmer. Regnskogfondet mottar verdifull støtte fra NORAD, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Operasjon Dagsverk, private givere og næringslivet. Regnskogsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og har siden den gang bygd seg opp til å være en av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender (FIVH) og Miljøagentene utgjør medlemsbasen i organisasjonen og møter på årsmøtet.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd107 157116 802125 946
Andre tilskudd17 75612 1748 903
Innsamlede midler28 813217 35015 797
Andre inntekter2 40912 093823
Sum anskaffede midler156 135358 419151 469
Kostnader innsamling av midler6 17742 6667 091
Andre kostnader til anskaffelse av midler2 53400
Kostnader til organisasjonens formål146 684138 823132 184
Administrasjonskostnader12 82413 28510 804
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler163 151194 774150 079
Aktivitetsresultat-7 016163 6451 390
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler160583830
Omløpsmidler195 814203 87233 830
Sum eiendeler195 974204 45534 660
Formålskapital177 142184 15822 850
Gjeld18 83220 29711 810
Sum formålskapital og gjeld195 974204 45534 660
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201678,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.