Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti (PH) er en ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon startet i år 2000.

Les mer

PH jobber for å skape økonomiske og sosiale forbedringer i målgruppens levekår. Vårt arbeid er primært rettet mot barn/ungdom og kvinner i bydelen Delmas i Port au Prince og i landsbyen Saint Louis du Sud. I tett samarbeid med lokalbefolkningen driver PH en rekke prosjekter med fokus på utdanning, yrkesopplæring, verdiskaping, ungdomsaktiviteter og helse. Alle prosjektene drives av PHs lokalt ansatte og finansieres med midler gitt av organisasjoner, bedrifter og myndigheter (Norad), samt gjennom innsamlinger og faste givere (Prosjekt Haiti venner). 

Det er ansatt en daglig leder i Norge. Styret og andre prosjektmedarbeidere i Norge jobber på frivillig basis med promotering og pengeinnsamlinger. En viktig del av vårt arbeid i Norge er å informere om situasjonen på Haiti og vårt arbeid der. I tillegg til å presentere den harde virkelighet fra Haiti, ønsker vi også å fokusere på de mange positive aspektene ved Haiti, for eksempel at landet har en rik kultur knyttet til kunst, poesi og musikk.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd1 7081 4311 418
Andre tilskudd000
Innsamlede midler2 0072 5101 831
Andre inntekter92511
Sum anskaffede midler3 7243 9663 260
Kostnader innsamling av midler000
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål4 1803 5533 473
Administrasjonskostnader258230290
Finanskostnader2291
Sum forbrukte midler4 4603 7923 764
Aktivitetsresultat-736174-504
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler3 6903 8964 018
Omløpsmidler124836485
Sum eiendeler3 8144 7324 503
Formålskapital3 7374 4734 290
Gjeld78258214
Sum formålskapital og gjeld3 8154 7314 504
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.