Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen har som formål: 

  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd2 1721 4141 347
Andre tilskudd1 7023 2303 364
Innsamlede midler45 60111 08210 654
Andre inntekter35130145
Sum anskaffede midler49 51015 85615 510
Kostnader innsamling av midler3 2271 8692 044
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål22 3889 12713 098
Administrasjonskostnader2 4882 293882
Finanskostnader01960
Sum forbrukte midler28 10313 48516 024
Aktivitetsresultat21 4072 371-514
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler10 66010 40210 444
Omløpsmidler33 28815 4120
Sum eiendeler43 94825 81410 444
Formålskapital42 48321 07718 705
Gjeld1 4644 7377 047
Sum formålskapital og gjeld43 94725 81425 752
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201792,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.