Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Les mer

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 10 500 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og antirasistisk arbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land. Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer og klasebomber.

Norsk Folkehjelps arbeid bygger på to grunnpilarer, med undertemaer:

  • Rettferdig fordeling av makt og ressurser Internasjonal solidaritet Inkludering og flyktningarbeid Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner
  • Vern om liv og helse Minerydding Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201520142013
Medlemsinntekter4 9316 9876 927
Offentlige tilskudd649 941543 813552 124
Andre tilskudd26 71123 62723 326
Innsamlede midler94 41987 94492 550
Andre inntekter165 871141 569142 719
Sum anskaffede midler941 873803 940817 646
Kostnader innsamling av midler30 25519 48321 164
Andre kostnader til anskaffelse av midler011 33511 521
Kostnader til organisasjonens formål859 557762 403759 977
Administrasjonskostnader32 52030 72634 267
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler922 332823 947826 929
Aktivitetsresultat19 541-20 007-9 283
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201520142013
Anleggsmidler21 25918 9037 335
Omløpsmidler712 942583 167606 928
Sum eiendeler734 201602 070614 263
Formålskapital202 051182 510202 516
Gjeld532 150419 560411 748
Sum formålskapital og gjeld734 201602 070614 264
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201568,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.