Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Les mer

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 10 500 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og antirasistisk arbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land. Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer og klasebomber.

Norsk Folkehjelps arbeid bygger på to grunnpilarer, med undertemaer:

  • Rettferdig fordeling av makt og ressurser Internasjonal solidaritet Inkludering og flyktningarbeid Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner
  • Vern om liv og helse Minerydding Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter4 7994 9316 987
Offentlige tilskudd749 803649 941543 813
Andre tilskudd50 51526 71123 627
Innsamlede midler70 80194 41987 944
Andre inntekter370 619165 871141 569
Sum anskaffede midler1 246 537941 873803 940
Kostnader innsamling av midler22 13430 25519 483
Andre kostnader til anskaffelse av midler10 901011 335
Kostnader til organisasjonens formål1 118 777859 557762 403
Administrasjonskostnader40 27432 52030 726
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler1 192 086922 332823 947
Aktivitetsresultat54 45119 541-20 007
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler21 89021 25918 903
Omløpsmidler774 136712 942583 167
Sum eiendeler796 026734 201602 070
Formålskapital256 502202 051182 510
Gjeld539 524532 150419 560
Sum formålskapital og gjeld796 026734 201602 070
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201668,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.