Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Les mer

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 10 500 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og antirasistisk arbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land. Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer og klasebomber.

Norsk Folkehjelps arbeid bygger på to grunnpilarer, med undertemaer:

  • Rettferdig fordeling av makt og ressurser Internasjonal solidaritet Inkludering og flyktningarbeid Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner
  • Vern om liv og helse Minerydding Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter5 0284 7994 931
Offentlige tilskudd790 137749 803649 941
Andre tilskudd56 35850 51526 711
Innsamlede midler88 90770 80194 419
Andre inntekter67 889370 619165 871
Sum anskaffede midler1 008 3191 246 537941 873
Kostnader innsamling av midler26 19822 13430 255
Andre kostnader til anskaffelse av midler10 29510 9010
Kostnader til organisasjonens formål949 3181 118 777859 557
Administrasjonskostnader41 38840 27432 520
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler1 027 1991 192 086922 332
Aktivitetsresultat-18 88054 45119 541
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler21 50021 89021 259
Omløpsmidler635 204774 136712 942
Sum eiendeler656 704796 026734 201
Formålskapital237 623256 502202 051
Gjeld419 081539 524532 150
Sum formålskapital og gjeld656 704796 026734 201
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201770,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.