Norges Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med over 100 millioner frivillige i 186 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.

Les mer

Med et verdensomspennende nettverk kan vi, når naturkatastrofen eller konflikten er et faktum, få fram riktig og nødvendig hjelp raskt. Samtidig som frivillige blir igjen for å hjelpe til med gjenoppbyggingen etterpå. Vi hjelper mennesker der du bor I Norge har vi over 130.000 medlemmer. Over hele landet jobber tusenvis av Røde Kors-frivillige for å hjelpe mennesker som trenger en utstrakt hånd: Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem, ensomme som har behov for noen å prate med, rusmisbrukere eller psykisk syke uten sosialt nettverk, eller de som rammes av ulykker og nødssituasjoner. Det er medlemmene som gjør dette arbeidet mulig. Et besøk kan bety så mye Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som opplever ensomhet. Gjennom vår besøkstjeneste bidrar vi til å holde livsgnisten oppe - både i fengsler og i hjem. Våre besøksvenner opplever gleden ved å hjelpe de som trenger en utstrakt hånd. Det er mange der ute som trenger oss Ved å bli medlem (300 kr per år) i Røde Kors bidrar du til at våre frivillige kan være til stede for mennesker som trenger det aller mest – både her hjemme i Norge og ute i verden. Medlemskontingenten går hovedsakelig til det flotte arbeidet som Røde Kors og de frivillige gjør i nærmiljøet ditt. Send MEDLEM til 2221 eller besøk våre hjemmesider for å lese mer.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter39 57339 29436 707
Offentlige tilskudd1 090 143771 904744 604
Andre tilskudd246 574250 366223 473
Innsamlede midler470 850577 743218 659
Andre inntekter188 0713 994368 251
Sum anskaffede midler2 035 2111 643 3011 591 694
Kostnader innsamling av midler115 41770 71648 476
Andre kostnader til anskaffelse av midler20 22416 62916 563
Kostnader til organisasjonens formål1 689 3661 350 9111 236 150
Administrasjonskostnader52 92638 82940 009
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler1 877 9331 477 0851 341 198
Aktivitetsresultat157 278166 216250 496
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler334 154334 673348 415
Omløpsmidler3 254 6053 058 1632 839 529
Sum eiendeler3 588 7593 392 8363 187 944
Formålskapital3 388 8753 231 5983 065 412
Gjeld199 884161 238122 531
Sum formålskapital og gjeld3 588 7593 392 8363 187 943
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201675,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.