Norges Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med over 100 millioner frivillige i 186 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.

Les mer

Med et verdensomspennende nettverk kan vi, når naturkatastrofen eller konflikten er et faktum, få fram riktig og nødvendig hjelp raskt. Samtidig som frivillige blir igjen for å hjelpe til med gjenoppbyggingen etterpå. Vi hjelper mennesker der du bor I Norge har vi over 130.000 medlemmer. Over hele landet jobber tusenvis av Røde Kors-frivillige for å hjelpe mennesker som trenger en utstrakt hånd: Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem, ensomme som har behov for noen å prate med, rusmisbrukere eller psykisk syke uten sosialt nettverk, eller de som rammes av ulykker og nødssituasjoner. Det er medlemmene som gjør dette arbeidet mulig. Et besøk kan bety så mye Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som opplever ensomhet. Gjennom vår besøkstjeneste bidrar vi til å holde livsgnisten oppe - både i fengsler og i hjem. Våre besøksvenner opplever gleden ved å hjelpe de som trenger en utstrakt hånd. Det er mange der ute som trenger oss Ved å bli medlem (300 kr per år) i Røde Kors bidrar du til at våre frivillige kan være til stede for mennesker som trenger det aller mest – både her hjemme i Norge og ute i verden. Medlemskontingenten går hovedsakelig til det flotte arbeidet som Røde Kors og de frivillige gjør i nærmiljøet ditt. Send MEDLEM til 2221 eller besøk våre hjemmesider for å lese mer.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter45 02039 57339 294
Offentlige tilskudd1 102 8151 090 143771 904
Andre tilskudd260 104246 574250 366
Innsamlede midler244 117470 850577 743
Andre inntekter351 707188 0713 994
Sum anskaffede midler2 003 7632 035 2111 643 301
Kostnader innsamling av midler76 660115 41770 716
Andre kostnader til anskaffelse av midler24 64120 22416 629
Kostnader til organisasjonens formål1 775 3071 689 3661 350 911
Administrasjonskostnader73 06452 92638 829
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler1 949 6721 877 9331 477 085
Aktivitetsresultat54 091157 278166 216
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler334 154334 673
Omløpsmidler3 254 6053 058 163
Sum eiendeler3 588 7593 392 836
Formålskapital3 388 8753 231 598
Gjeld199 884161 238
Sum formålskapital og gjeld3 588 7593 392 836
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201768,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.