Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Vi har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser. I dag er åtte av ti medlemmer hos oss svaksynte.

Les mer

Norges Blindeforbund:

 • har 11.000 medlemmer
 • har fylkeslag i hvert fylke
 • har aktiviteter for barn og ungdom
 • arrangerer rehabiliteringskurs
 • driver bistandsarbeid
 • driver egen førerhundskole
 • har flere ulike givertjenester
 • har eget arbeidssenter for synshemmede
 • driver et omfattende arbeid i forhold til interessepolitikk

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Målet er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin “misjon”.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter1 8021 7441 615
Offentlige tilskudd65 14261 41861 555
Andre tilskudd59 21357 11046 887
Innsamlede midler149 414136 311132 499
Andre inntekter44 99936 93841 715
Sum anskaffede midler320 570293 521284 271
Kostnader innsamling av midler39 46634 18036 802
Andre kostnader til anskaffelse av midler17 84223 11721 056
Kostnader til organisasjonens formål217 132214 831214 377
Administrasjonskostnader6 4206 7056 350
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler280 860278 833278 585
Aktivitetsresultat39 71014 6885 686
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler198 586202 979206 523
Omløpsmidler143 017104 66792 576
Sum eiendeler341 603307 646299 099
Formålskapital242 388202 660188 108
Gjeld99 215104 985110 990
Sum formålskapital og gjeld341 603307 645299 098
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201673,6%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.