Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør-Amerika og Afrika.

Les mer

Visjon: Vi gir livet en sjanse!

Misjon: Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling.

Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle. Hovedsatsingene er mikrokreditt, helse og hiv/aids, skole, vann, og arbeid blant funksjonshemmede.

Vi jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har en ansvarsfølelse og et eierforhold til prosjektene. Slik er vi med å skape en bærekraft som sikrer verdien av arbeidet også i tiden som kommer.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201520142013
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd41 06137 87637 224
Andre tilskudd1 7001 7001 600
Innsamlede midler61 39563 63573 933
Andre inntekter5 6613 6332 998
Sum anskaffede midler109 817106 844115 755
Kostnader innsamling av midler12 44611 70912 963
Andre kostnader til anskaffelse av midler01 172999
Kostnader til organisasjonens formål102 59483 26786 626
Administrasjonskostnader4 7504 6544 380
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler119 790100 802104 968
Aktivitetsresultat-9 9736 04210 787
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201520142013
Anleggsmidler92 24371 81173 576
Omløpsmidler57 68867 97657 747
Sum eiendeler149 931139 787131 323
Formålskapital106 821116 794110 751
Gjeld43 11022 99320 571
Sum formålskapital og gjeld149 931139 787131 322
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201579,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.