Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør-Amerika og Afrika.

Les mer

Visjon: Vi gir livet en sjanse!

Misjon: Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling.

Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle. Hovedsatsingene er mikrokreditt, helse og hiv/aids, skole, vann, og arbeid blant funksjonshemmede.

Vi jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har en ansvarsfølelse og et eierforhold til prosjektene. Slik er vi med å skape en bærekraft som sikrer verdien av arbeidet også i tiden som kommer.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd51 58441 06137 876
Andre tilskudd2 6821 7001 700
Innsamlede midler72 51761 39563 635
Andre inntekter2 4775 6613 633
Sum anskaffede midler129 260109 817106 844
Kostnader innsamling av midler12 19312 44611 709
Andre kostnader til anskaffelse av midler84801 172
Kostnader til organisasjonens formål102 383102 59483 267
Administrasjonskostnader4 9574 7504 654
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler120 381119 790100 802
Aktivitetsresultat8 879-9 9736 042
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler94 71192 24371 811
Omløpsmidler69 76857 68867 976
Sum eiendeler164 479149 931139 787
Formålskapital120 469106 821116 794
Gjeld44 01043 11022 993
Sum formålskapital og gjeld164 479149 931139 787
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201683,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.