Leger Uten Grenser Norge Medecins Sans Frontieres Norway

Leger Uten Grenser er en nøytral, uavhengig og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon som hjelper dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser har prosjekter i over 70 land, og i 2012 fikk over 10 millioner mennesker medisinsk behandling.

Les mer

Leger Uten Grenser gir medisinsk nødhjelp til mennesker rammet av krig, konflikter og naturkatastrofer, og der mennesker ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Men det er ikke alltid dette er tilstrekkelig; derfor skal vi også bære vitne om overgrep og urettferdighet - fordi færre dør når flere vet.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd0071 000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler391 183368 571318 795
Andre inntekter4 8344 5745 702
Sum anskaffede midler396 017373 145395 497
Kostnader innsamling av midler61 40556 85760 430
Andre kostnader til anskaffelse av midler1736831 093
Kostnader til organisasjonens formål324 066334 871352 981
Administrasjonskostnader14 58512 27412 193
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler400 229404 685426 697
Aktivitetsresultat-4 212-31 540-31 200
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler2 1682 4081 835
Omløpsmidler103 782114 296121 698
Sum eiendeler105 950116 704123 533
Formålskapital19 04623 25754 796
Gjeld8 60593 44768 737
Sum formålskapital og gjeld27 651116 704123 533
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201784,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.

Kommentarer fra organisasjonen

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. I tillegg varsler vi om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Det overordnede målet med all vår virksomhet er å hjelpe mennesker i nød i tråd med grunnleggende humanitære prinsipper. Vi er en organisasjon med engasjerte og idealistiske medlemmer, med rotfeste i og støtte fra det norske samfunnet.

I Norge fokuserer Leger Uten Grenser på målrettet rekruttering av personell til våre feltprosjekter, samt innsamling av midler til gjennomføring av prosjekter. I tillegg driver Leger Uten Grenser Norge informasjonsarbeid for å skape oppmerksomhet om humanitære kriser, og jobber med talsmannsarbeid for å skape politisk endring på våre humanitære kjernesaker. Leger Uten Grenser Norge bidrar også med operasjonell støtte til flere av organisasjonens feltprosjekter.