Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 113 000 medlemmer og omlag 20 000 frivillige.

Les mer

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.

Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt erbeid og politisk påvirkningsarbeid.

Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.  Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge.

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer og er totalt 180 ansatte.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter23 53622 75523 232
Offentlige tilskudd104 49832 32131 925
Andre tilskudd13 50779 44378 709
Innsamlede midler369 473365 648361 939
Andre inntekter103 46061 20940 000
Sum anskaffede midler614 474561 376535 805
Kostnader innsamling av midler74 46769 95273 752
Andre kostnader til anskaffelse av midler11 2519 5448 600
Kostnader til organisasjonens formål461 473482 749496 292
Administrasjonskostnader7 6948 0818 935
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler554 885570 326587 579
Aktivitetsresultat59 589-8 950-51 774
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler22 92017 64117 010
Omløpsmidler1 154 3161 106 1921 120 215
Sum eiendeler1 177 2361 123 8331 137 225
Formålskapital620 632553 860562 812
Gjeld556 604569 973574 413
Sum formålskapital og gjeld1 177 2361 123 8331 137 225
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201779,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.