Initiative For Childrens Right To Education

 Formålet til Stiftelsen Initiative for Children’s Right to Education (ICARE2) er å gi vanskeligstilte barn i Filippinene mulighet til utdannelse.

Les mer

Stiftelsen arbeider for å skaffe midler slik at barna får dekket de mest elementære behov og kan gå på skole. En viktig forutsetning for å yte hjelp er solid lokal forankring. Prosjektet følges opp via lokalkontakter som har grundig kjennskap til språk, kultur, skole og skolekrets. Barn og foreldre følges opp individuelt minst en gang i måneden. Det er ingen støtte i form av kontanter, kun skolemateriell, skoleuniform, mat og transport. ICARE2 har et lokalkontor i Cebu City og er registrert hos Security and Exchange Commission (SEC) i Filippinene. Vår lokale partner er stiftelsen Rise Above (www.riseabove.dk) som driver ulike hjelpeprosjekter i Cebu City. Rise Above har virket i Cebu City i mer enn 10 år og drives av frivillige fra Filippinene og flere andre land mellom anna fra Norge og Danmark. Ditt bidrag når fram Det er viktig for oss at mest mulig av midlene skal nå fram til barna. Derfor arbeider vi i Norge på frivillig basis, uten lønn eller andre ytelser. Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og oppfyller alle krav spesifisert av Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler141144155
Andre inntekter000
Sum anskaffede midler141144155
Kostnader innsamling av midler000
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål136163133
Administrasjonskostnader680
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler142171133
Aktivitetsresultat-1-2722
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler214216221
Sum eiendeler214216221
Formålskapital214216242
Gjeld002
Sum formålskapital og gjeld214216244
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.