Hei Verden

Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land. 

Les mer

Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater - eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd2 6502 6502 450
Andre tilskudd000
Innsamlede midler4 9095 0175 271
Andre inntekter207228292
Sum anskaffede midler7 7667 8958 013
Kostnader innsamling av midler40135231
Andre kostnader til anskaffelse av midler969498
Kostnader til organisasjonens formål6 7987 3697 321
Administrasjonskostnader656379567
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler7 5907 9778 217
Aktivitetsresultat176-82-204
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler5 1814 9015 006
Sum eiendeler5 1814 9015 006
Formålskapital4 6474 4714 554
Gjeld534430453
Sum formålskapital og gjeld5 1814 9015 007
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.