Hei Verden

Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land. 

Les mer

Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater - eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201520142013
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd2 4502 4002 400
Andre tilskudd000
Innsamlede midler5 2715 3914 818
Andre inntekter292345358
Sum anskaffede midler8 0138 1367 576
Kostnader innsamling av midler231206208
Andre kostnader til anskaffelse av midler9888102
Kostnader til organisasjonens formål7 3216 7096 456
Administrasjonskostnader567438455
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler8 2177 4417 221
Aktivitetsresultat-204695355
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201520142013
Anleggsmidler000
Omløpsmidler5 0065 3224 426
Sum eiendeler5 0065 3224 426
Formålskapital4 5544 7574 063
Gjeld453564363
Sum formålskapital og gjeld5 0075 3214 426
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201595,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.