Hei Verden

Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land. 

Les mer

Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater - eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd2 6502 4502 400
Andre tilskudd000
Innsamlede midler5 0175 2715 391
Andre inntekter228292345
Sum anskaffede midler7 8958 0138 136
Kostnader innsamling av midler135231206
Andre kostnader til anskaffelse av midler949888
Kostnader til organisasjonens formål7 3697 3216 709
Administrasjonskostnader379567438
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler7 9778 2177 441
Aktivitetsresultat-82-204695
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler000
Omløpsmidler4 9015 0065 322
Sum eiendeler4 9015 0065 322
Formålskapital4 4714 5544 757
Gjeld430453564
Sum formålskapital og gjeld4 9015 0075 321
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201697,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.