Stiftelsen Giving Hope To A Child

Stiftelsens formål er å drive humanitær hjelp til barn i Afrika, spesielt overfor barn i Liberia, herunder bygging og drift av barnehjem og skoler.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler277473357
Andre inntekter000
Sum anskaffede midler277473357
Kostnader innsamling av midler29149
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål32110080
Administrasjonskostnader464850
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler396162139
Aktivitetsresultat-119311218
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler2100
Omløpsmidler1 1621 3311 027
Sum eiendeler1 1831 3311 027
Formålskapital1 1781 3211 011
Gjeld61016
Sum formålskapital og gjeld1 1841 3311 027
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201789,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.