Stiftelsen Håpets Stjerne Star Of Hope Norway

Organisasjonene leverer regnskap det året de blir godkjent. Denne organisasjonen ble godkjent i 2017/2018.