Stiftelsen Åpne Dører

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20182017
Medlemsinntekter00
Offentlige tilskudd647586
Andre tilskudd00
Innsamlede midler29 92529 272
Andre inntekter1 049691
Sum anskaffede midler31 62130 549
Kostnader innsamling av midler1 4081 381
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål27 09325 846
Administrasjonskostnader3 0133 054
Finanskostnader2047
Sum forbrukte midler31 53430 328
Aktivitetsresultat87221
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20182017
Anleggsmidler114144
Omløpsmidler6 9935 399
Sum eiendeler7 1075 543
Formålskapital1 5851 397
Gjeld5 5224 146
Sum formålskapital og gjeld7 1075 543
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201895,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.