Dråpen I Havet

Dråpen i Havet er en humanitær frivillig organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre.

Organisasjonen ble grunnlagt etter initiativ fra Trude Jacobsen, som nå er generalsekretær for Dråpen i havet. Dråpen i Havet er i dag tilstede med frivillige koordinatorer og hjelpearbeidere i flere flyktningleirer i Hellas. Siden starten i september 2015, har over 5500 frivillige fra hele 60 ulike land bistått i vårt arbeid.

Organisasjonen arbeider med å koordinere frivillig hjelpearbeid i Hellas, samt å samle inn og distribuere nødvendig utstyr og økonomisk støtte til tiltak for å bistå flyktninger som ankommer Europa. Støtten kanaliseres både via egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidet er i stor grad basert på frivillig, ulønnet arbeidskraft, noe som gjør at donasjoner i all hovedsak går direkte til mat, klær og utstyr direkte til flyktningene. For å sørge for verdig distribusjon av klær og nødvendige artikler som flyktningene trenger har Dråpen i Havet opprettet og driftet tre Drop Shops siden 2017. Dråpen i Havet organiserer også aktiviteter i og rundt flyktningleirene så som undervisning, barneaktiviteter, mor-barn-sentre og systue.

Dråpen i Havet ble i desember 2015 tildelt pris fra UNHCR og Aegean University på øya Chios, som beste frivillige organisasjon, samt prisen Norske helter for beste initiativ.

Les mer på vår nettside www.dråpenihavet.no og følg oss gjerne på Facebook: @drapenihavet.no og/eller Instagram drapenihavet.no og Twitter: @drapenihavet

 

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20172016
Medlemsinntekter00
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd00
Innsamlede midler5 6204 870
Andre inntekter5100
Sum anskaffede midler6 1304 870
Kostnader innsamling av midler11428
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål5 7164 431
Administrasjonskostnader558311
Finanskostnader00
Sum forbrukte midler6 3884 770
Aktivitetsresultat-258100
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20172016
Anleggsmidler00
Omløpsmidler1 6441 571
Sum eiendeler1 6441 571
Formålskapital1 2041 462
Gjeld441110
Sum formålskapital og gjeld1 6451 572
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201798,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.