Landsforeningen For Hjerte Og Lungesyke

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 2016
Medlemsinntekter0
Offentlige tilskudd0
Andre tilskudd0
Innsamlede midler84 203
Andre inntekter0
Sum anskaffede midler84 203
Kostnader innsamling av midler28 668
Andre kostnader til anskaffelse av midler0
Kostnader til organisasjonens formål40 616
Administrasjonskostnader5 151
Finanskostnader0
Sum forbrukte midler74 435
Aktivitetsresultat9 768
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016
Anleggsmidler0
Omløpsmidler0
Sum eiendeler0
Formålskapital0
Gjeld0
Sum formålskapital og gjeld0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201666,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 1 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.