Children At Risk Foundation

KolibriProsjektet driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Les mer

Prosjektene våre bruker stedets egen kunst og kultur som verktøy og er basert på at deltagerne bygger opp kunnskap og selvtillit. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik at vi får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier. Modellen er basert på erfaringene og kompetansen til sosialentreprenøren Gregory John Smith. Han startet Children At Risk Foundation i Bergen i 1992. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn.

Kolibri i Norge skal arbeide for: 

  • å fremme forebyggende tiltak, for barn og ungdom som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer. 
  • å utvikle og spre KolibriModellen som bygger på programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs. 
  • å være en ledende drivkraft i samfunnet på området gatebarnproblematikk. Kunst og estetikk skal være verktøyet og sette sitt preg på arbeidet.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd164101118
Andre tilskudd0323
Innsamlede midler6 3756 3836 651
Andre inntekter8325144
Sum anskaffede midler6 6226 5126 936
Kostnader innsamling av midler545972
Andre kostnader til anskaffelse av midler719567670
Kostnader til organisasjonens formål5 5866 0455 627
Administrasjonskostnader362290333
Finanskostnader443637
Sum forbrukte midler6 7656 9976 665
Aktivitetsresultat-143-485271
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler808808808
Omløpsmidler2 1002 1153 660
Sum eiendeler2 9082 9234 468
Formålskapital2 5762 6693 089
Gjeld3322041 379
Sum formålskapital og gjeld2 9082 8734 468
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.