Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd, aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov over hele landet. 

Les mer

Sunnaasstiftelsen har sitt utspring fra grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus Sunnaas sykehus HF. Stiftelsen ble opprettet i 2006, og har siden oppstarten bevilget over 20 millioner kroner til ulike prosjekter innenfor rehabiliteringsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Sunnaasstiftelsen har følgende fokusområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Pasientvelferd, motivasjon og aktivitet
  • Rehabilitering for barn og unge voksne.

Sunnaasstiftelsen jobber blant annet med prosjekter som:

  • Camp Spinal: Nordiske aktivitet og mestringsleire for barn og voksne med ryggmargskade med fokus på aktivitet, selvstendighet og nettverk
  • Finansierer forskningsutstyr som Exobionics – et robotskjellet som kan hjelpe lamme med å gå
  • Virtuell spillteknologi: Hvordan bruke dagens spillteknologi inn i rehabilitering for pasienter med alvorlige skader.

Aksjon Sunnaas, direktesendt tv-aksjon på TV 2 22. august 2015 gav unik synlighet og nye muligheter for Sunnaasstiftelsen.

Et liv som er reddet er et liv som skal leves!

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd2 7354 838959
Andre tilskudd000
Innsamlede midler1 4411 19111 129
Andre inntekter692769654
Sum anskaffede midler4 8686 79812 742
Kostnader innsamling av midler112974 186
Andre kostnader til anskaffelse av midler2712760
Kostnader til organisasjonens formål4 8303 6855 378
Administrasjonskostnader521599515
Finanskostnader010
Sum forbrukte midler5 7344 65810 079
Aktivitetsresultat-8662 1402 663
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler7 9209 71510 455
Sum eiendeler7 9209 71510 455
Formålskapital6 2277 0934 952
Gjeld1 6932 6225 503
Sum formålskapital og gjeld7 9209 71510 455
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201792,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 3 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.